Supervision til plejefamilie

Supervision til plejefamilie

Som plejefamilie befinder man sig ofte i situationer der udfordrer ens følelse af pædagogisk kompetence.

Plejebarnet/børnene reagerer måske anderledes end man forventer, og det kan være vanskeligt at indleve sig i, og forstå barnets måde at reagere på.  Plejefamilien kan opleve følelser som magtesløshed, rådvildhed, og ikke mindst følelser af mindreværd omkring rollen som plejeforældre.

Plejeforældrene kan i sådanne tilfælde have stor gavn af sparring og rådgivning til at forstå og handle anderledes på de givne udfordringer omkring barnet.

Der kan for plejefamilien opstå forskelligartede følelser i forhold til barnets biologiske forældre. Samarbejdet mellem plejefamilie og barnets biologiske familie kan være udfordrende. I disse tilfælde kan det være gavnligt for plejefamilien at få supervision for at imødegå underliggende konflikter som nemt opstår når smertefulde følelser er i spil.